jak pracujemy

Proces projektowy

I. SPOTKANIE

Wstępna analiza Twoich oczekiwań,
zakresu prac, wytycznych projektowych
i wymagań formalno-prawnych

II. DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA

Poinformujemy Cię jaka dokumentacja będzie potrzebna i poprosimy o jej dostarczenie. Zależnie od typu usługi będzie to mapa do celów projektowych, badanie gruntu, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego. Przy projekcie wnętrza mieszkalnego bez zmian w konstrukcji budynku zazwyczaj potrzebna jest jedynie inwentaryzacja wykonana przez nas.

III. UKŁAD FUNKCJONALNY

Jest to kluczowy etap zawierający rozwiązania przestrzenne budynku lub wnętrz, który jest bazą do kolejnych etapów. Aranżacja funkcjonalno-przestrzenna przedstawiona jest w formie rzutów 2d, które obrazują rozkład i wielkość pomieszczeń i ich funkcje. Jednym słowem zaczynamy od ogólnej idei, którą uszczegółowimy w kolejnym etapie

IV. STYLISTYKA I MODEL 3D

Tworzymy cyfrowy model wnętrza lub budynku i na widokach poglądowych oraz podczas spacerów wirtualnych decydujemy o stylistyce wnętrz, konkretnych elementach wyposażenia i ich dokładnym rozmieszczeniu, kolorystyce oraz bardziej szczegółowych rozwiązaniach. W przypadku projektu budynku dobieramy materiały elewacyjne i różne rodzaje rozwiązań.
Początkowa idea nabiera formy, którą możesz zobaczyć w formie widoków modelu 3d

V. WIZUALIZACJE

Na tym etapie zaakceptowane przez Ciebie
rozwiązania z poprzednich etapów
prezentujemy w formie realistycznych wizualizacji

VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA/RYSUNKI WYKONAWCZE

Przy projekcie wnętrz przygotujemy rysunki wykonawcze, które będą wytycznymi dla wykonawcy do wykonania instalacji wod-kan, elektrycznych oraz wszelkie rysunki niezbędne do realizacji projektu, a także spis materiałów i elementów wyposażenia użytych w projekcie razem z ich przybliżonymi cenami aktualnymi na dzień wykonania projektu.
W zależności od rodzaju projektu przygotowujemy projekt budowlany jako kompletną dokumentację pozwalającą na uzyskanie pozwolenia na budowę.

skontaktuj się z nami

Kontakt

Biurometry - pracownia architektoniczna

biuro - Szczecin
Projekty realizujemy na terenie całego kraju i za granicą

email

kontakt@biurometry.pl

Telefon

509-802-595